Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΤΖΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 - ΘΗΣΕΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΤΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1982–1985 Τμήμα Φυσικής της Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

1979–1981 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
2ο Γενικό Λύκειο, Καβάλα (Ελλάδα)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1987–Σήμερα Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης
Καβάλα (Ελλάδα)
Διδασκαλία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός των μαθητών για την προετοιμασία της εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο.

1991–Σήμερα Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και Καθηγητής Φυσικής
Καβάλα (Ελλάδα)

2014–Σήμερα Ιδιοκτήτης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 - ΘΗΣΕΑΣ
Καβάλα (Ελλάδα)

15/11/2014–28/02/2015 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Ανέργους στο Πρόγραμμα Voucher 18-24 και 25-29
Καβάλα (Ελλάδα)

01/06/2015–30/10/2015 Επόπτης Πρακτικής στις επιχειρήσεις για το πρόγραμμα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ των αποφοίτων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε
Καβάλα (Ελλάδα)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες ▪ Προώθηση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης με Σκοπό την Ενεργοποίηση των Ατόμων και Ομάδων για Ατομική και Κοινωνική Ανάπτυξη
▪ Προώθηση της Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών και η Αύξηση των Δυνατοτήτων Κοινωνικής Ένταξης και Απασχόλησης

Επαγγελματικές δεξιότητες ▪ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού Επιχειρήσεων
▪ Υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανέργων
▪ Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε Ενήλικους Ανέργους για Εύρεση Εργασίας

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Από το 1996 έως σήμερα συνεχώς εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών - Φροντιστών Καβάλας.

▪ 1996 έως 2002 : Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών - Φροντιστών Καβάλας.
▪ 2010 έως 2016 : Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών - Φροντιστών Καβάλας.
▪ Τριετία 2016 έως 2019 : Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών -Φροντιστών Καβάλας.
Από το 1996 έως σήμερα συνεχώς εκλέγεται Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος ( ΟΕΦΕ).
▪ Από το 2012 : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).
▪ Τριετία 2016 έως 2019 : Α' Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ).
Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος των Φροντιστών της Ελλάδος στην Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας( Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
Τριετία 2016 έως 2019 : Αντιπρόσωπος του τοπικού συνδέσμου στην Ο.Ε.Β.Ε. Καβάλας.

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

 info (@) theseus.edu.gr

theseus.kavala@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Τελευταία Νέα