Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Δραστηριότητες

 

 • charts
 • services
 • services

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΘΗΣΕΑΣ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες δράσεις :

 • τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

 • την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων 

 • η διασύνδεση καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας και η προώθησή τους στην απασχόληση, με την τοποθέτηση των καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους, εργαζόμενους και καταρτιζόμενους, επιχειρήσεις, Ιδρύματα, Φορείς, Συλλόγους κ.λ.π. 

 • την εκπαίδευση εκπαιδευτών (training of trainers).

 • την διοργάνωση βραχυχρόνιων, μακροχρόνιων ή μόνιμων κύκλων σεμιναρίων, μαθημάτων που ανατίθενται στην εταιρία από άτομα, ομάδες ατόμων, γονείς ή κηδεμόνες ανηλίκων,  εταιρείες, φορείς, Συλλόγους κ.λ.π.Ταυτότητα

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

 • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

 • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών