Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το κέντρο ΘΗΣΕΑΣ στελεχώνεται με εξειδικευμένο και αξιόπιστο στελεχιακό δυναμικό. Οι εργαζόμενοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης με μεγάλο ποσοστό να κατέχει τίτλους  μεταπτυχιακών σπουδών. Δεδομένης της σπουδαιότητας την οποία αναγνωρίζουμε στην διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, όλα τα στελέχη του κέντρου επιμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι διατηρούμε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Για την εκτέλεση της κατάρτισης συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτές που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ή τα αντίστοιχα μητρώα πιστοποιημένων εκπαιδευτών που απαιτεί κάθε πρόγραμμα.

                        

               Κετζετζής Σπύρος 

Ιδιοκτήτης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 - ΘΗΣΕΑΣ

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών