Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Η Ταυτότητα Μας

  • charts
  • services
  • services

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας  2000127 που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Έχει έδρα την πόλη της Καβάλας και είναι μέλος του Πανελλήνιου συνδέσμου Κέντρων δια Βίου Μάθησης «ΙΣΤΟΣ». Έχει αναπτύξει συνεργασίες και συμφωνίες με αντίστοιχα Κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα μεταφέροντας την τεχνογνωσία του και σχεδιάζοντας κοινές δράσεις και συνέργειες που σκοπό έχουν :

  • την βελτιστοποίηση ωφελούμενων στα συγκεκριμένα αντικείμενα. 
  • την συμμετοχή σε Κοινοτικές πρωτοβουλίες, σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας ή πληροφοριών, την εκπαίδευση και την κινητικότητα 
  • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών βοηθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες κατάρτισης κ.λ.π.).

 

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών