Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Οργάνωση σεμιναρίων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ οργανώνει και εκτελεί σεμινάρια σε διάφορους τομείς και ειδικότητες επαγγελματιών και εργαζομένων.

Με ένα δίκτυο επιστημονικών συνεργατών και έμπειρων εκπαιδευτών επιλέγουμε την θεματολογία και τις διδακτικές ενότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Παράλληλα φροντίζουμε ώστε η όλη διαδικασία να είναι συμβατή με τις πιστοποιήσεις που ισχύουν σε κάθε εκπαίδευση. Οι εκπαιδεύσεις είναι είτε αυτόχρηματοδοτούμενες είτε ενταγμένες σε επιδοτούμενα προγράμματα.

  • Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
  • Τεχνικοί Ασφάλειας
  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών