Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

ΝΕΟ VOUCHER ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36500 ΑΝΕΡΓΩΝ

Σύντομα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας σε 37 Δήμους από τον ΟΑΕΔ για 36.500 ανέργους και η υποβολή των αιτήσεων.

Ωφελούμενοι
Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία θα προσφέρει εργασία 8μηνης διάρκειας σε άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Η δράση περιλαμβάνει:

α) Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

β)  Μια ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.

γ)  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. 

Κριτήρια
Η επιλογή των υπαλλήλων πιθανόν να γίνει βάσει εννέα (συγκεκριμένων κριτηρίων που ίσχυαν και σε προηγούμενες προκηρύξεις. Ειδικότερα:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ ωφελούμενου,
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, 
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω,
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό,
 5. Ηλικία,
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων,
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ),
 9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020
Η αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά φέρνοντας στο ΚΕΚ τα δικαιολογητικά που θα σας πούμε ή μπορεί να την υποβάλει ο καθένας μόνος του και αν εγκριθεί να επιλέξει τον ΘΗΣΕΑ  σαν πάροχο. 
 

 
2510600205 - 20150600206 - 2510600207 ΚΕΚ
6932617011 ΚΕΤΖΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
6945449180 ΦΟΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

 • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

 • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών