Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (Λ.Α.Ε.Κ.1-30) του έτους 2017

Προκηρύχθηκαν από τον ΟΑΕΔ τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέσω του "Λογαριασμού για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)" για το έτος 2017. Στα προγράμματα μπορούν να πάρουν μέρος εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1-30 άτομα. 

Δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

(α) οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου και

(β) οι Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις - μέλη απασχολούν από 1 - 25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται όσοι:

επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους για το έτος 2015.

απασχολούν 1-30 εργαζόμενους.

το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Το πρόγραμμα διαρκεί 10 ημέρες και η κατάρτιση γίνεται σε μη εργάσιμες ώρες (ημερήσια διάρκεια 4ώρες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του Κέντρου.

 

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών