Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Πιστοποίηση ΕΦΕΤ)

Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της 

διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. 

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή 

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει την διαδικασία, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των υπαλλήλων που καταρτίζονται και αποκτούν την πιστοποίηση του φορέα.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ εκτελεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης των εργαζομένων σε αντίστοιχες επιχειρήσεις. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι λαμβάνουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Κέντρο μας και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ για την απόκτηση του Πιστοποιητικού. 

 

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών