Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

 

Τίτλος: “Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών”.

Ωφελούμενοι 5.000 φορτοεκφορτωτές – μέλη του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

 

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Το πρόγραμμα αφορά φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) και πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α` (Εισαγωγικό)

 

ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Εκπαίδευση (150 ώρες) μέσω υπολογιστή (τηλεκατάρτιση) σε γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

 

ΑΜΟΙΒΕΣ:

Η συνολική αμοιβή των συμμετεχόντων στη δράση, ορίζεται 750 €

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 28/02/2021

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2510 600205-07 και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

 

Σύνδεση στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου : voucher.gov.gr

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών