Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΘΗΣΕΑΣ, πιστοποιημένο από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε προσωπικό ασφαλείας, οργανώνει προγράμματα (Σεμινάρια Security) στην Καβάλα.

Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ωράριο παρακολούθησης είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των καταρτιζομένων.

Οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την κατάρτιση είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και από το ΚΕ.ΜΕ.Α, με επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της ασφάλειας .

Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α βάση της ειδικότητας, με τίτλο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας». Το Πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας security.

Για περισσότερες πληροφορίες  ενημερωθείτε τηλεφωνικά στο 2510-600205-7 (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 - ΘΗΣΕΑΣ) 

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

 info (@) theseus.edu.gr

theseus.kavala@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Τελευταία Νέα