Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2510600205-07

Κύκλοι Σπουδών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού ηλικίας 7 έως 12 ετών και Γυμνασίου 12 έως 15.

-Συνολική Διάρκεια κύκλων εκπαίδευσης 5 έτη.

-Ετήσιος αριθμός ωρών εκπαίδευσης 32-36 ώρες.

-Ταυτότητα μέλους της Ακαδημίας Ρομποτικής που συνοδεύεται από σειρά προνομίων. Ο μαθητής εγγράφεται στην πλατφόρμα της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου FREDERICK.

-Βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε μαθητή από το Πανεπιστήμιο FREDERICK.

-Εξετάσεις πιστοποίησης στο τέλος κάθε έτους με το κύρος και την αξιοπιστία του Πανεπιστημίου FREDERICK. 

 

 

Επικοινωνία:

Υακίνθου 4,

Καλαμίτσα Καβάλας,

 Τηλ. +2510.600205-07

theseus.kavala@gmail.com

 info (@) theseus.edu.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ποιοι Είμαστε

Masoko

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με τον Κωδικό Άδειας 2000127 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που έχει λάβει από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).

Δραστηριότητες

 

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικών και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

  • Διασύνδεση Καταρτιζομένων με την αγορά Εργασίας

  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ανέργους

  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών